onze allerbeste wensen voor een uitdagend 2023 koester het moment en vindt klei ne gelukjes overal op je weg!
Hieronder een eerste overzicht van het jaarprogramm a 20 23 "mee met de seizoenen". We starten alvast op zaterdag 11 februari om 20 uur met een hartverwarmen d pr ogramma waarop we jou graag uitnodigen, namelijk de voorstelling HARTENVROUW. (zie ook affiche in bijlage)
We hopen jou ook in 202 3 bij vele mooie culturele activiteiten in Munte te mogen ontmoeten. met vriendelijke groeten Jean Verstraeten, Jos Ottermans, Anne-Mie Hautekeete, Roland Verstraete, Eric Boddaert, Ann Naeyaert, Audrey Boone, Els Beckers, Brecht Gettemans, Mattias Goderis
ijvert voor de opwaardering, d e b escherming en uitstraling van de dorpssite van Munte als betekenisgever voor bewoners en bezoekers. Twee rode lijnen vervlechten zich daarbij: in de eerste plaats wordt de Sint-Bonifiatiuskerk, gekoesterd als een centrale uitnodigende plek op het kruispunt van het dorpsleven in Munte voor ontmoeting, kunst, cultuur, erfgoed, maar ook voor stilte en spiritualiteit. Gelijktijdig zijn de seizoenen, die in het landelijke Munte zeer voelbaar zijn, inspiratiebron om in samenwerking activiteiten te bundelen.
Sint-Apolloniakermis weekend12februari Hartenvrouw11/2 "Dezoeteronde"12/2 KerstinMunte 10december2023-7januari2024  kerststallenroute•kerstconcerten Oberuferkerstspel•kerstsfeerinhet dorpenPastorieMunte ´23-´24 2023 Landschappen-30jaartekenkunst IrmineRemue8juli-10september org.CultuurhuisMerelbeke-m.m.v.vzwuitMUNTEnd ExpoKerkenopKythera juli-augustus ChristoFOOR3september OpenMonumentendag 10september  Muntekermis weekend17september NorbertDetaeyeinconcert rommelmarkt muntebollenworp KunstexpovzwuitMUNTEnd 14september-15oktober  44°HerfstinMunte8oktober Sint-Hubertusviering paardenwijding•herfstwandeling jachthoornblazers MuzikaleOntmoeting 15oktober  Reveil1november Betonnengetuigen stillegetuigen 12november herfst winter lente zomer voorlopigoverzicht-wijzigingenmogelijk info:vzwuitmuntend@gmail.com Palmpaas2april ezeltjeswandeling Erfgoeddag23april Expo"AllemaalbeestjesinMunte" 23april-28mei  Reuzenmeifeest7mei OpendeurdagSteinerschool LenteconcertmetDickVandaele/Koen Vereertbrugghen(tenor)nogondervoorbehoud OpenKerkendagen3-4juni BinnenkoerfeestSteinerschool 1juli