OKRA-trefpuntMunte
Bestuurswissel 12 januari 2023
Op 12 januari 2023 had de bestuurswissel plaats. Ontslag nemende bestuursleden: Teamleider: Coupé Paul Bestuursleden:
Dubois Etienne De Coster Noma Vandenbossche Agnes De Vliegher Laurette
Nieuw bestuur: Teamleider: Depreitere Jean-Paul Penningmeester: Eeckhout Luc Secretaris: Lejeune Mieke Sport en websiteverantwoordelijke: Dobbelaere Etienne Bestuursleden: Carine Baele de Vrees Agnes