OKRA-trefpuntMunte
K
= KRISTELIJK
R
= RESPECTVOL
A
= ACTIEF
O
= OPEN
Maan dag
2
m e i
.
B ot t ela re: elke st a p t elt .
.
Don de rdag
5
m
e
i.
W a n de l i n g i: V e rt r e k a a n het
Z o n n e n h o f o m 1 4
u u r .
Maan dag 16 me i.
B ot t ela re: elke st a p t elt .
t
Don de rdag
19 m e i
.
W a n delen
B
o t
t
e
l
a
re
.
V
er
t
rek om
1 3 u
3
0
a an
de pa t r
o
k
i
n
g .
Woensdag 18 mei : Maandelijkse kaarting in het ont- moetings Centrum Munte om 13u30