Bewonersplatform uitMUNTEnd Camping Christoforusgemeenschap De Kermisgasten De Muntenaar De Gezinsbond Kaartersclub "De snijpaardbranders" Kon. Schuttersmaatsch. "Ons Vermaak" KVLV (FERM) Landelijke Gilde Mantelgroep Landelijke Steinerschool OKRA Oude Pastorie Reuzencomité Munte Toeristisch Infopunt Vrienden Voetbalclub Munte (VVC) SAMANA Home Munte Natuurlijk Munte Agenda Zelfstandigen
Pastorie
Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 400 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 264 euro 3. Voor niet - Merelbeekse gebruikers / verenigingen en niet - commercieel Voor lezingen, vergaderingen Eénmalig gebruik   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 50  € 60  € 80  Mini vergaderzaal  € 10  € 16  € 20  Kleine vergaderzaal  € 20  € 24  € 30  Grote vergaderzaal  € 30  € 36  € 40  Reeksen   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 40  € 50  € 60  Mini vergaderzaal  € 6  € 12  € 16  Kleine vergaderzaal  € 16  € 20  € 24  Grote vergaderzaal  € 24  € 30  € 36  Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 400 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 264 euro 4. Voor niet - Merelbeekse gebruikers / verenigingen en commercieel Voor lezingen, vergaderingen Eenmalig gebruik   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 40  € 50  € 60  Mini vergaderzaal  € 6  € 12  € 16  Kleine vergaderzaal  € 16  € 20  € 24  Grote vergaderzaal  € 24  € 30  € 36
W at?
Pasto rie Munte is vooral een tento o nstellin gsruimte w aar af en t o e andere
activiteiten kunnen w o rden ingep ast.
Priv éf eesten zij n er niet toegelaten.
W aar?
Muntep lein 6
Hoe?
Neem co ntact o p met de
.
Prijs?
1.
Voor Merelbee k s e gebruik ers/v er en igin gen en n iet
-
commercieel
V oor lezin ge n , v erga deri n gen
Eén mal ig g ebru ik
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 25 € 30 € 40 Mini vergaderzaal € 5 € 8 € 10 Kleine vergaderzaal € 10 € 12 € 15 Grote vergaderzaal € 15 € 18 € 20
Reeksen
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 20 € 25 € 30 Mini vergaderzaal € 3 € 6 € 8 Kleine vergaderzaal € 8 € 10 € 12 Grote vergaderzaal € 12 € 15 € 18
V oor ten toon stellin gen
Week
( 9 da gen: z a, zo , m a, d i, wo , do , vr, za, zo )
Alle infrastructuur: 2 00 euro
Week end
( 3 d agen : vr, za, zo )
Alle infrastructuur: 1 32 euro
2.
Voor Merelbee k s e gebruik ers / ve ren igin gen en co mmercieel
V oor lezin ge n , v erga deri n gen
Eén mal ig g ebru ik
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 50 € 60 € 80 Mini vergaderzaal € 10 € 16 € 20 Kleine vergaderzaal € 20 € 24 € 30 Grote vergaderzaal € 30 € 36 € 40
Reeksen
Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 100  € 120  € 160  Mini vergaderzaal  € 20  € 32  € 40  Kleine vergaderzaal  € 40  € 48  € 60  Grote vergaderzaal  € 60  € 72  € 80  Reeksen   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 80  € 100  € 120  Mini vergaderzaal  € 12  € 24  € 32  Kleine vergaderzaal  € 32  € 40  € 48  Grote vergaderzaal  € 48  € 60  € 72  Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 800 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 528 euro 5. Daarnaast zijn er ook nog volgende tarieven  Voorbereidingen, opbouw en afbraak tentoonstellingen maximaal 3 dagen voor en 2 dagen na: 25% van het toegepaste tarief.  Sokkels, panelen, vitrines kunnen gebruikt worden op aanvraag en bij betaling waarborg van maximaal 150 euro.