Pastorie
Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 400 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 264 euro 3. Voor niet - Merelbeekse gebruikers / verenigingen en niet - commercieel Voor lezingen, vergaderingen Eénmalig gebruik   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 50  € 60  € 80  Mini vergaderzaal  € 10  € 16  € 20  Kleine vergaderzaal  € 20  € 24  € 30  Grote vergaderzaal  € 30  € 36  € 40  Reeksen   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 40  € 50  € 60  Mini vergaderzaal  € 6  € 12  € 16  Kleine vergaderzaal  € 16  € 20  € 24  Grote vergaderzaal  € 24  € 30  € 36  Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 400 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 264 euro 4. Voor niet - Merelbeekse gebruikers / verenigingen en commercieel Voor lezingen, vergaderingen Eenmalig gebruik   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 40  € 50  € 60  Mini vergaderzaal  € 6  € 12  € 16  Kleine vergaderzaal  € 16  € 20  € 24  Grote vergaderzaal  € 24  € 30  € 36
W at?
Pasto rie Munte is vooral een tento o nstellin gsruimte w aar af en t o e andere
activiteiten kunnen w o rden ingep ast.
Priv éf eesten zij n er niet toegelaten.
W aar?
Muntep lein 6
Hoe?
Neem co ntact o p met de
.
Prijs?
1.
Voor Merelbee k s e gebruik ers/v er en igin gen en n iet
-
commercieel
V oor lezin ge n , v erga deri n gen
Eén mal ig g ebru ik
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 25 € 30 € 40 Mini vergaderzaal € 5 € 8 € 10 Kleine vergaderzaal € 10 € 12 € 15 Grote vergaderzaal € 15 € 18 € 20
Reeksen
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 20 € 25 € 30 Mini vergaderzaal € 3 € 6 € 8 Kleine vergaderzaal € 8 € 10 € 12 Grote vergaderzaal € 12 € 15 € 18
V oor ten toon stellin gen
Week
( 9 da gen: z a, zo , m a, d i, wo , do , vr, za, zo )
Alle infrastructuur: 2 00 euro
Week end
( 3 d agen : vr, za, zo )
Alle infrastructuur: 1 32 euro
2.
Voor Merelbee k s e gebruik ers / ve ren igin gen en co mmercieel
V oor lezin ge n , v erga deri n gen
Eén mal ig g ebru ik
 Dagdeel Avond Volledige dag Veranda + bar € 50 € 60 € 80 Mini vergaderzaal € 10 € 16 € 20 Kleine vergaderzaal € 20 € 24 € 30 Grote vergaderzaal € 30 € 36 € 40
Reeksen
Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 100  € 120  € 160  Mini vergaderzaal  € 20  € 32  € 40  Kleine vergaderzaal  € 40  € 48  € 60  Grote vergaderzaal  € 60  € 72  € 80  Reeksen   Dagdeel  Avond  Volledige dag  Veranda + bar  € 80  € 100  € 120  Mini vergaderzaal  € 12  € 24  € 32  Kleine vergaderzaal  € 32  € 40  € 48  Grote vergaderzaal  € 48  € 60  € 72  Voor tentoonstellingen Week (9 dagen: za, zo, ma, di, wo, do, vr, za, zo) Alle infrastructuur: 800 euro Weekend (3 dagen: vr, za, zo) Alle infrastructuur: 528 euro 5. Daarnaast zijn er ook nog volgende tarieven  Voorbereidingen, opbouw en afbraak tentoonstellingen maximaal 3 dagen voor en 2 dagen na: 25% van het toegepaste tarief.  Sokkels, panelen, vitrines kunnen gebruikt worden op aanvraag en bij betaling waarborg van maximaal 150 euro.