Koninklijke Schuttersmaatschappij “Ons Vermaak
Naam maatschappij :Koninklijke schuttersmaatschappij MUNTE ONS VERMAAK
De vereniging ging van start in april 1932 ,de vereniging werd gesticht door Oscar Verlinden en
Achiel Ghijs.
Oscar Verlinden als voorzitter en Achiel Ghijs als ondervoorzitter.
De Maatschappij is aangesloten bij de KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER
BELGISCHE WIPSCHUTTERS .
Dit verbond is verdeeld in 5 sectoren , Munte Ons Vermaak maakt deel uit van sector 2
Door ons lidmaatschap zijn wij automatisch lid van Bloso .
De boogsport wordt uitgeoefend op een staande muitwip waarvan de top op ongeveer 27 meter
hoogte staat.
De maatschappij telt 30 actieve leden en is gevestigd op het Munteplein 6 in Munte
Het huidig bestuur bestaat uit
Voorzitter De Paepe Luc GSM 0499 31 56 30
Secretaris Corijn Eric
Bestuursleden Goossens Daniel
Scheirlinck Guido
De activiteiten gaan door van april tot oktober
Ongeveer 10 beschrijfschietingen waar alle schuttersmaatschappijen op uitgenodigd worden.
Een 5 tal ledenschietingen, voorbehouden voor de leden aangesloten bij Munte
Op 1 mei vind de koningsschieting plaats onder de leden ,wie de koningsvogel afschiet mag het
ganse jaar de titel van Koning dragen.