Toeristisch infopunt Munte
Oude pastorie Munte herleeft! In onze Vlaamse dorpen is de pastorie vaak een prominent gebouw in de kern van het dorp. In Munte is dat niet anders. De pastorie is één van de gebouwen die deel uit maken van een beschermd dorpsgezicht dat de kern van Munte beschermt. Jammer genoeg zorgde een verbouwing in de jaren ’70 ervoor dat ze haar oorspronkelijke uit-raling wat verloor. Het gemeentebestuur zocht al enige tijd naar nieuwe bestemmingen voor de ge- bouwen in de dorpskern. Het voormalig klooster, naast de pastorie, werd uiteindelijk een Landelijke Steinerschool, en ook voor de pastorie werd een passende invulling gezocht. De locatie op de grens tussen het water- rijke Scheldeland en het glooiendlandschap van de Vlaamse Ardennen maakte de keuze voor een toeristisch onthaal- en informatiepunt logisch en evident. En daarnaast sprong het karaktervolle gebouw ook meteen in het oog als potentiële tentoonstellingsruimte, maar ook als ruimte voor een meer po- lyvalent gebruik door de inwoners van het dorp. De tuin nodigde dan weer uit om ingericht te worden als openbare ontmoetingsplek voor zowel inwoners als bezoekers van het dorp. Het bestuur besliste om het gebouw grondig te renoveren. Met de hulp van Europese, Vlaamse en Provinciale financiële steun in het kader van Plattelandsontwikkeling (PDPO) en bijkomende cofinanciering van Toerisme Vlaanderen, kon een totale renovatie gerealiseerd worden naar het ontwerp van architectenbureau Jacobs. Mét nieuwe gevel (op basis van een oude foto hersteld in haar oude glorie), mét lift om de toegankelijkheid te bvorderen, mét nieuw buitenschrijnwerk, mét een uitnodigend toeristisch onthaal, mét een moderne aanbouw die een extra dimensie geeft aan het ge-ouw en op een prachtige manier toe- gang biedt tot de tuin. De pastorie kan weer trots haar plaats innemen op het dorpsplein van Munte.