Ziekenzorg “Ark”  Klein Land van Rode
DATUM VAN OPRICHTING: 01/01/2012 . DOEL/WERKING:
In het gebied “Klein Land van  Rode” nemen een groep vrijwilligers het op voor de chronisch zieke
mensen van hun parochie.
Zij bieden hen een luisterend oor aan, om op die manier de eenzaamheid te doorbreken.
Dit gebeurt in samenwerking met de
parochies: Bottelare, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Moortsele, Munte. Munte werkt met een
achttal vrijwilligers (mannen en vrouwen)
DOELGROEP:
-Bejaarden, zieken, alleenstaanden en eenzame mensen.
- Muntenaren die in een instelling verblijven.
ACTIVITEITEN:
- Huisbezoeken op regelmatige basis.
- Ontmoetingsmomenten: rond Pasen, Ziekenzalving, Kerstmis,.
- ontspanning met etentje
- Verjaardagen.
- Vergaderingen worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd.
CONTACTPERSOON:
Luc Pontzeele
Sint-Annawegel 13 9820
9820 Bottelare
Tel. O9 362 72 88
OVERKOEPELEND ORGAAN: Ziekenzorg CM vzw Midden –Vlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent