Ziekenzorg “Ark”  Klein Land van Rode
DATUM VAN OPRICHTING: 01/01/2012 . DOEL/WERKING:
In het gebied “Klein Land van  Rode” nemen een groep vrijwilligers het op voor de chronisch zieke
mensen van hun parochie.
Zij bieden hen een luisterend oor aan, om op die manier de eenzaamheid te doorbreken.
Dit gebeurt in samenwerking met de
parochies: Bottelare, Gijzenzele, Landskouter, Lemberge, Moortsele, Munte. Munte werkt met een
achttal vrijwilligers (mannen en vrouwen)
DOELGROEP:
-Bejaarden, zieken, alleenstaanden en eenzame mensen.
- Muntenaren die in een instelling verblijven.
ACTIVITEITEN:
- Huisbezoeken op regelmatige basis.
- Ontmoetingsmomenten: rond Pasen, Ziekenzalving, Kerstmis,.
- ontspanning met etentje
- Verjaardagen.
- Vergaderingen worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd.
CONTACTPERSOON MUNTE:
Marylou De Meulemeester
Hundelgemsesteenweg 1103
9820 Munte
Tel. O9 362 62 05
marylou.demeulemeester@gmail.com
OVERKOEPELEND ORGAAN: Ziekenzorg CM vzw Midden –Vlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent